Международна научна конференция "Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания"

09.11.2016 – 10.11.2016


СА "Д.А.Ценов" – Свищов

Имаме удоволствието най-любезно да Ви поканим за участие в Международната научна конференция „ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ“, посветена на 80-годишнината от основаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. С Вашето участие ще потвърдите ангажираността на научния и бизнес елит към силата на традициите и ценностите на академизма.

Конференцията ще се проведе на 9-10 ноември 2016 г. в гр. Свищов.

Официални езици на конференцията са български и английски.

Тематични направления на конференцията:

  • Икономика, държава и общество
  • Финанси и отчетност
  • Бизнес, мениджмънт и маркетинг

Информация за конференцията